Οκτώβριος 21st, 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «CCMRI CLIMATE CHANGE METAGENOMIC RECORD INDEX» -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/4904/13.09.2022

Οκτώβριος 21, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday October 27th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ CMEMS MED MFC3-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/5329/29.09.2022

Οκτώβριος 21, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday October 27th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «ENVRI FAIR» -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/5330/29.09.2022

Οκτώβριος 21, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday October 27th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «FEED TRIALS» -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/5328/29.09.2022

Οκτώβριος 21, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday October 27th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ IFISHIENCI «INTELLIGENT FISH FEEDING THROUGH INTEGRATION OF ENABLING TECHNOLOGIES AND CIRCULAR PRINCIPLE» -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/5325/29.09.2022

Οκτώβριος 21, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday October 27th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ MONKE SEAL – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/5331/29.09.2022

Οκτώβριος 21, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday October 27th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «NAUTILOS» ΜΕ Κ.Ε (33.4022003/002) ΚΑΙ «MAPWORMS» ΜΕ Κ.Ε. (33.4022201/001).-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/5324/29.09.2022

Οκτώβριος 21, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday October 27th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «PRAZIQUANTEL» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΕΛΜΙΝΘΙΚΟΥ ΠΡΑΖΙΚΟΥΑΝΤΕΛΗ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΚΕ 03.6032103/001). -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/5323/29.09.2022

Οκτώβριος 21, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday October 27th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «PRAZIQUANTEL» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΕΛΜΙΝΘΙΚΟΥ ΠΡΑΖΙΚΟΥΑΝΤΕΛΗ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΚΕ 03.6032103/001). – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/5327/29.09.2022

Οκτώβριος 21, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday October 27th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «Ε/Α ΦΙΛΙΑ»- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/5333/29.09.2022

Οκτώβριος 21, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday October 27th, 2022

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.