Μάρτιος 9th, 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΘΣ» ΜΕ Κ.Ε. (01.3031803/000) ΚΑΙ «GES4SEAS» «GES4SEAS: ACHIEVING GOOD ENVIRONMENTAL STATUS FOR MAINTAINING ECOSYSTEM SERVICES, BY ASSESSING INTEGRATED IMPACTS OF CUMULATIVE PRESSURES» ΜΕ Κ.Ε (32.2022201).

Μάρτιος 9, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday March 20th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/964/17.02.2023

Μάρτιος 9, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν: Δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός των 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης /βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων. Το δικαίωμα της πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο […]

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.