Μάρτιος 13th, 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟ ΠΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ USV ARGO – Τ2ΕΔΚ-03141» ΚΩΔ. 31.3032002/001. -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/1015/21.02.2023

Μάρτιος 13, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday March 17th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «AQUAEXCEL3» ΜΕ Κ.Ε (33.6022001/001). -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/831/13.02.2023

Μάρτιος 13, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday March 17th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -B USEFUL- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/747/08.02.2023

Μάρτιος 13, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday March 17th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ» – ΟΠΣ 5045792 – DRESSAGE ΜΕ Κ.Ε. 01.3032002/001.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/898/15.02.2023

Μάρτιος 13, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday March 17th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ» – ΟΠΣ 5045792 – DRESSAGE ΜΕ Κ.Ε. -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/903/15.02.2023 01.3032002/001.

Μάρτιος 13, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday March 17th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «BESTBROOD» ΜΕ Κ.Ε (33.6032101/001).- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/834/13.02.2023

Μάρτιος 13, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday March 17th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛΚΕΘΕ’ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/239/16.01.2023

Μάρτιος 13, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday March 17th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΠΙΕΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΗ) ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΥ» -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/830/13.02.2023

Μάρτιος 13, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday March 17th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «NAUTILOS»-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/742/08.02.2023

Μάρτιος 13, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday March 17th, 2023

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.