Δεκέμβριος 9th, 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δεκέμβριος 9, 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Θέσεις εργασίας

Σε έναν Τεχνολόγου Ιχθυολογίας με μεταπτυχιακό στην Ωκεανογραφία στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Θαλάσσιων Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος» (NATURA monitoring)» Expires at 12:00pm on Monday December 14th, 2015

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δεκέμβριος 9, 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Θέσεις εργασίας

Σε έναν ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «EMODnet Biology» Expires at 12:38pm on Monday December 14th, 2015

More

Για την πρόσληψη μεταδιδακτορικού ερευνητή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων.

Δεκέμβριος 9, 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Θέσεις εργασίας

«EUBON» Expires at 12:00pm on Monday December 14th, 2015

More

Για την πρόσληψη μεταδιδακτορικού ερευνητή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων.

Δεκέμβριος 9, 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Θέσεις εργασίας

«Παρακολούθηση Παράκτιων και Θαλάσσιων Οικοτόπων» Expires at 12:00pm on Saturday December 12th, 2015

More

Για την πρόσληψη μεταδιδακτορικού ερευνητή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων. «EUBON»

Δεκέμβριος 9, 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Σε εξέλιξη

Expires at 12:00pm on Monday December 14th, 2015

More

Για την πρόσληψη μεταδιδακτορικού ερευνητή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων.

Δεκέμβριος 9, 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Σε εξέλιξη

Expires at 12:00pm on Monday December 14th, 2015

More

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για το έτος 2016

Δεκέμβριος 9, 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Σε εξέλιξη

Expires at 12:00pm on Tuesday December 15th, 2015

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ(**SERVER**) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “**LIFEWATCH**”

Δεκέμβριος 9, 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Σε εξέλιξη

Expires at 1:00pm on Friday December 11th, 2015

More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Δεκέμβριος 9, 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Tuesday December 15th, 2015

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.