Δεκέμβριος 29th, 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 13/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (υποβολή αιτήσεων έως 12/01/2016)

Δεκέμβριος 29, 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday January 12th, 2016

More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΕΕΠ 14 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (υποβολή αιτήσεων έως 12/01/2016)

Δεκέμβριος 29, 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Θέσεις εργασίας

                                      Expires at 11:59pm on Tuesday January 12th, 2016

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.