Δεκέμβριος 31st, 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1″ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΛΙΒΥΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ: ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ/ΑΚΡΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ».

Δεκέμβριος 31, 2015 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Θέσεις εργασίας

Ω2ΣΒΟΡΡΘ-ΥΥ0                            

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.