Μάρτιος 7th, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Π/ΕΕ «ΑΛΚΥΩΝ» ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 442.051,61 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Μάρτιος 7, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday April 12th, 2018

More

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΣΚΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ TMHMA A. «Μίσθωση σκάφους επαγγελματικής αλιείας (μηχανότρατα) για την διενέργεια πειραματικής αλιείας στην περιοχή Ν. Αιγαίου & Κρητικού πελάγους, εκτιμώμενης αξίας 95.000€ πλέον ΦΠΑ» ΤΜΗΜΑ Β. «Μίσθωση σκάφους επαγγελματικής αλιείας (μηχανότρατα) για την διενέργεια πειραματικής αλιείας στην περιοχή του Ιονίου πελάγους και του Αργοσαρωνικού, εκτιμώμενης αξίας 90.000€ πλέον ΦΠΑ»

Μάρτιος 7, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Friday March 30th, 2018

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.