Μάρτιος 19th, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΕΠΣΑΔ 2017-2019»

Μάρτιος 19, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Monday April 2nd, 2018

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Μάρτιος 19, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Monday April 2nd, 2018

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ

Μάρτιος 19, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Monday April 2nd, 2018

More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή νηογνώμονα για τις επιθεωρήσεις των πλοίων του ΕΛΚΕΘΕ, Ε/Α «ΦΙΛΙΑ» και ΠΕΕ «ΑΛΚΥΩΝ»

Μάρτιος 19, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday March 27th, 2018

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Μάρτιος 19, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Tuesday April 3rd, 2018

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.