Μάρτιος 23rd, 2018

Θέμα: Διευκρίνιση σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 20011/2500/16-3-2018 για «την προμήθεια μη επανδρωμένων πτητικών μέσων και σχετικών αισθητήρων για εφαρμογές φωτογραμμετρίας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης».

Μάρτιος 23, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday April 3rd, 2018

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.