Μάρτιος 8th, 2019

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -ΜΑΓΙΑΤΙΚΟ- Βελτιστοποίηση της παραγωγής μαγιάτικου (Seriola dumerilli) με αξιοποίηση καινοτόμου διατροφικής διαχείρισης-

Μάρτιος 8, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday March 22nd, 2019

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.