Μάρτιος 22nd, 2019

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «RADIO-ΕΛΙΔΕΚ», ΜΕ Α.Π. 20011/2868/15.03.2019

Μάρτιος 22, 2019 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Wednesday April 3rd, 2019

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.