Μάρτιος 26th, 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε/Α ΦΙΛΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ» Εκτιμώμενης αξίας 911.020€ (απαλλασσομένου ΦΠΑ), AΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 72271

Μάρτιος 26, 2019 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday May 2nd, 2019

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.