Οκτώβριος 2nd, 2019

Διευκρίνιση σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό με αρ. πρ. 20011/9663/27- 09-2019.

Οκτώβριος 2, 2019 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday October 16th, 2019

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2 ΚΑΙ 8, ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 20011/11877 ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΚΡΗΠΙΣ II-MOUNT’, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.321,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ».

Οκτώβριος 2, 2019 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday October 16th, 2019

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.