Οκτώβριος 16th, 2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν το ερευνητικό πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΘΣ» (συνολικής εκτιμώμενης αξία 59.900€ πλέον ΦΠΑ)

Οκτώβριος 16, 2019 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Friday November 1st, 2019

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.