Οκτώβριος 18th, 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε/Α ΦΙΛΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ» Εκτιμώμενης αξίας 991.000€ (απαλλασσόμενου ΦΠΑ), AΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 80949

Οκτώβριος 18, 2019 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday November 25th, 2019

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.