Σεπτέμβριος 3rd, 2020

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «ELIXIR GR» με Κ.Ε (33.4031703/000).

Σεπτέμβριος 3, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday September 17th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΥΟ (2) ΠΛΩΤΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ (UNMANNED SURFACE VEHICLE – USV) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΠΙΕΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΗ) ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS:5001676 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 57.419,35 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Σεπτέμβριος 3, 2020 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday September 21st, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.