Σεπτέμβριος 17th, 2020

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 10: «ΕΝΑΣ (1) ΕΠΩΑΣΤΗΡΑΣ-ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ» ΚΑΙ 12: «ΕΝΑ (1) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΦΟΡΗΤΟ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ ΚΑΘΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΘΑΠ-CMBR, ΥΠΟΕΡΓΟ 11», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 6.200,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, Α.Π. 20011/4221 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 99395

Σεπτέμβριος 17, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Thursday October 15th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.