Ιανουάριος 5th, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΥ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 110.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. , ΑΡ.ΠΡ. 20011/17/05.01.2021, & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 104911

Ιανουάριος 5, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Wednesday January 20th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.