Ιανουάριος 8th, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ Ε.Ν. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΜΕ Κ.Ε (08.8800002/000).

Ιανουάριος 8, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday January 22nd, 2021

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «PREGO»

Ιανουάριος 8, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday February 1st, 2021

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «FUTUREMARES»

Ιανουάριος 8, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday January 22nd, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 4ALIEN», ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 38.709,68€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (=48.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ.) ΑΡ.ΠΡ. 20011/49/08.01.2021

Ιανουάριος 8, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday January 20th, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΥ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 40.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. ΑΡ.ΠΡ. 20011/47/08.01.2020

Ιανουάριος 8, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday January 20th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.