Ιανουάριος 25th, 2021

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

Ιανουάριος 25, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday February 8th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.