Φεβρουάριος 3rd, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/5080/10.11.2020 (ΑΔΑ:ΩΧΡΖΟΡΡΘ-48Ε) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/5079/10.11.2020 (ΑΔΑ:9298ΟΡΡΘ-Ν9Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΘΣ»

Φεβρουάριος 3, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Sunday February 28th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.