Φεβρουάριος 10th, 2021

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «ECCO» με Κ.Ε(33.4031805/000) το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ) με κωδικό ΕΛΙΔΕΚ του προγράμματος 343.

Φεβρουάριος 10, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday February 24th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.