Φεβρουάριος 9th, 2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «POSBEMED 2».

Φεβρουάριος 9, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday February 25th, 2021

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Παρακολούθηση βενθικών βιοκοινωνιών του όρμου Αντίκυρας, με έμφαση στην εγκατάσταση θερμόφιλων ειδών (ΒΕΝΘΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ)».

Φεβρουάριος 9, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday February 23rd, 2021

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ECOHULLCLEAN-

Φεβρουάριος 9, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday February 23rd, 2021

More

Διευκρινίσεις για την τεχνική προδιαγραφή του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 20011/446/28-1-2021, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 105700

Φεβρουάριος 9, 2021 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:43am on Thursday February 18th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.