Απρίλιος 1st, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΙΣΘΩΣΗ 2 ΣΚΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ MEDITS/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΣΑΔ 2020-2021», ΑΡ.ΠΡ. 20011/1665/31.03.2021 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 108358.

Απρίλιος 1, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday April 19th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.