Απρίλιος 16th, 2021

Προκήρυξη για την πρόσληψη Μαγείρου Α΄ Τάξης Ε.Ν., με σύμβαση ναυτικής εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τον Κ.Ι.Ν.Δ., για τη στελέχωση του πλοίου Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ»

Απρίλιος 16, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday April 30th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.