Απρίλιος 6th, 2021

Προκήρυξη για την πρόσληψη Καθαριστή με άδεια θερμαστού, με σύμβαση ναυτικής εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τον Κ.Ι.Ν.Δ., για τη στελέχωση του πλοίου Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ».

Απρίλιος 6, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday April 20th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.