Οκτώβριος 27th, 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «DOORS» ΜΕ Κ.Ε (01.3022104) ΚΑΙ «KADI» ΜΕ Κ.Ε. (01.3022204/001).-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/6593/10.10.2023

Οκτώβριος 27, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:16pm on Thursday November 2nd, 2023

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.