Οκτώβριος 31st, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ROV) ΓΙΑ ΒΑΘΗ ΕΩΣ 4000 ΜΕΤΡΩΝ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.500.000 ΕΥΡΩ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, AΡ.ΠΡ. 20011/7115/31.10.2023 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 251142

Οκτώβριος 31, 2023 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday December 4th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «LIFE MARENATURA»

Οκτώβριος 31, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:31pm on Sunday November 5th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «LIFE MARENATURA» (ΜΕ Κ.Ε. 33.4022306/001), «MARBEFES» (K.E. 33.4022203/001) ΚΑΙ ANERIS ΜΕ Κ.Ε. (33.4022303). – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/6595/10.10.2023

Οκτώβριος 31, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:29pm on Sunday November 5th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Οκτώβριος 31, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:38pm on Sunday November 5th, 2023

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ALKALOCEAN: OCEAN LIMING IN EUROPEAN SEAWATER, MESOCOSM SCALE APPROACH» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΚΕ: 31.3022304/001).

Οκτώβριος 31, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday November 10th, 2023

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.