Ιούλιος 2nd, 2020

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -HellasFish-

Ιούλιος 2, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday July 16th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων- HIMIOFOTS-

Ιούλιος 2, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday July 16th, 2020

More

Προμήθεια ενός πολυεπεξεργαστικού υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων για την εγκατάσταση συνιστώσας μετεωρολογικής πρόγνωσης, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 94398

Ιούλιος 2, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday July 22nd, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Ιούλιος 2, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Friday July 17th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.