Ιούλιος 14th, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ CYTOSENSE»ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΡΗΠΙΣ-ΙΙ ΓΛΑΥΚΗ» ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS: 5002438, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 32.000€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Ιούλιος 14, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Thursday July 30th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ByCatch με (Κ.Ε. 32.2022001/001) -Addressing small scale coastal fisheries interactions with marine megafauna in Greece- (MAVA).

Ιούλιος 14, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday July 28th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.