Ιούλιος 28th, 2020

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -MeagreGEN-(Γονιδιωματική μελέτη του κρανιού (Argyrosomus regius) με σκοπό την χαρτογράφηση γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων και την έναρξη του πρώτου Ευρωπαϊκού προγράμματος επιλογής) με Κ.Ε. (33.4031903/000).

Ιούλιος 28, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday September 10th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.