Ιούλιος 9th, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ-ΣΟΥΔΑ’», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 25.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%

Ιούλιος 9, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday July 20th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 45.600,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%

Ιούλιος 9, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday July 20th, 2020

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 20011/9957/09.10.2019, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘PERFORMFISH’, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Ιούλιος 9, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Friday July 24th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.