Νοέμβριος 9th, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 83.272,34€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 14,15,17 ΚΑΙ 25 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 102124

Νοέμβριος 9, 2020 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday December 15th, 2020

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -BIOIMAGING-GR-

Νοέμβριος 9, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday November 23rd, 2020

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -OS-AQUA-

Νοέμβριος 9, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday November 23rd, 2020

More

Επαναπροκήρυξη Τμήματος 7. Ένζυμα και Αναλώσιμα Μοριακών Αναλύσεων του Συνοπτικού Διαγωνισμού με Α.Π.20011/3866 για την «Προμήθεια υλικών εργαστηρίων και προγραμμάτων (εργαστηριακών αναλωσίμων)» στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση οξυγόνου σε κλωβούς εκτροφής ιχθυοκαλλιέργειας για μεγιστοποίηση των παραγωγικών αποδόσεων» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, εκτιμώμενης αξίας 4.307,71€ πλέον ΦΠΑ

Νοέμβριος 9, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Monday November 30th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.