Νοέμβριος 11th, 2020

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2020-2021-ΕΠΣΑΔ 2020-2021» με Κ.Ε (32.2032001/002), «Co-manages NTZ/MPAs» με Κ.Ε.(02.2022001/001) και «PANDORA» με Κ.Ε. (02.2021803/000).

Νοέμβριος 11, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday November 25th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ (VIDEO-CONFERENCE) & ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ, ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 40.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. ΑΡ.ΠΡ. 20011/4979/03.11.2020

Νοέμβριος 11, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday November 25th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.