Νοέμβριος 24th, 2020

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 20011/4979/03.11.2020, ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ (ΑΠΟ ΤΙΣ 25/11/2020) ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 15/12/2020 (ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ), ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30.

Νοέμβριος 24, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday December 15th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβρύχιου Οικολογικού Καθαρισμού», με ακρωνύμιο «ECOHULLCLEAN»

Νοέμβριος 24, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday December 8th, 2020

More

Διευκρίνιση ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές ειδών με Α/Α 3 του Τμήματος 2 της προκήρυξης με αρ. πρωτ. 20011/5036/06-11-2020 και συστημικό αρ. ΕΣΗΔΗΣ 102263

Νοέμβριος 24, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Wednesday December 16th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.