Νοέμβριος 19th, 2020

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ»

Νοέμβριος 19, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday December 3rd, 2020

More

Διευκρίνιση για τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 20011/5027/05-11-2020

Νοέμβριος 19, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Monday November 30th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.