Νοέμβριος, 2020

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβρύχιου Οικολογικού Καθαρισμού», με ακρωνύμιο «ECOHULLCLEAN»

Νοέμβριος 24, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday December 8th, 2020

More

Διευκρίνιση ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές ειδών με Α/Α 3 του Τμήματος 2 της προκήρυξης με αρ. πρωτ. 20011/5036/06-11-2020 και συστημικό αρ. ΕΣΗΔΗΣ 102263

Νοέμβριος 24, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Wednesday December 16th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «CLAIM (Cleaning Litter by developing and Applying Innovative Methods in european seas)»

Νοέμβριος 23, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday December 7th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη Μηχανικού Γ΄ με σύμβαση ναυτικής εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τον Κ.Ι.Ν.Δ., για τη στελέχωση του πλοίου Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ»

Νοέμβριος 23, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday December 7th, 2020

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -FEED TRIALS-

Νοέμβριος 20, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday November 26th, 2020

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΜΑΓΙΑΤΙΚΟ-

Νοέμβριος 20, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday November 26th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «NAUTILOS»

Νοέμβριος 20, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday December 4th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ»

Νοέμβριος 19, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday December 3rd, 2020

More

Διευκρίνιση για τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 20011/5027/05-11-2020

Νοέμβριος 19, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Monday November 30th, 2020

More

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 20011/4979/03.11.2020/ ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΑΜΘΙΘΕΑΤΡΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ.

Νοέμβριος 16, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday November 25th, 2020

More

« Previous Posts Next posts »

Powered by WordPress. Designed by elogi.