Μάιος 15th, 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Β΄ ΤΑΞΕΩΣ Ε.Ν.-ΘΕΣΗ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑ ΦΙΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Μάιος 15, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday May 21st, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. CMBR: -ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- (K.E. 33.4031704), Β. MOUNT -ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗ- (Κ.Ε. 33.4031701) ΚΑΙ Γ. ALIENPORTS -ESTABLISHMENT OF A MONITORING NETWORK AND A WEB-BASED PLATFORM OF NON-INDIGENOUS SPECIES IN MAJOR PORTS OF GREECE- (K.E. 33.4031804)

Μάιος 15, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday May 29th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. -CMBR: -ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- (K.E. 33.4031704), Β. -ΟΑΣΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΦΑΛΟΥΣ- (K.E. 33.4031901) ΚΑΙ Γ. -ALIENPORTS -ESTABLISHMENT OF A MONITORING NETWORK AND A WEB-BASED PLATFORM OF NON-INDIGENOUS SPECIES IN MAJOR PORTS OF GREECE- (K.E. 33.4031804)

Μάιος 15, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday May 29th, 2020

More

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) ψυκτικών θαλάμων κι ενός κλιματιστικού για το έργο CMBR», εκτιμώμενης αξίας 30.403,23€ πλέον ΦΠΑ

Μάιος 15, 2020 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Friday May 29th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.