Μάιος 18th, 2020

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -MISTRAL-Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth-

Μάιος 18, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday June 1st, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.