Μάιος, 2020

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -Καινοτόμος Ανάπτυξη Πιλοτικών Πολυτροφικών Υδατοκαλλιεργειών-

Μάιος 21, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday June 4th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων -Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΘΣ-

Μάιος 21, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday June 4th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο Greater Amberjack-

Μάιος 21, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday June 4th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων -Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΘΣ-

Μάιος 21, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday June 4th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ, ΛΑΥΡΑΚΙΟΥ, ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΙΑΤΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΟΥΔΑ 33.6071502/190», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 140.963,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ.ΠΡ. 20011/2033/19.05.2020 & ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 92938

Μάιος 21, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday June 15th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -MISTRAL-Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth-

Μάιος 18, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday June 1st, 2020

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Β΄ ΤΑΞΕΩΣ Ε.Ν.-ΘΕΣΗ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑ ΦΙΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Μάιος 15, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday May 21st, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. CMBR: -ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- (K.E. 33.4031704), Β. MOUNT -ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗ- (Κ.Ε. 33.4031701) ΚΑΙ Γ. ALIENPORTS -ESTABLISHMENT OF A MONITORING NETWORK AND A WEB-BASED PLATFORM OF NON-INDIGENOUS SPECIES IN MAJOR PORTS OF GREECE- (K.E. 33.4031804)

Μάιος 15, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday May 29th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. -CMBR: -ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- (K.E. 33.4031704), Β. -ΟΑΣΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΦΑΛΟΥΣ- (K.E. 33.4031901) ΚΑΙ Γ. -ALIENPORTS -ESTABLISHMENT OF A MONITORING NETWORK AND A WEB-BASED PLATFORM OF NON-INDIGENOUS SPECIES IN MAJOR PORTS OF GREECE- (K.E. 33.4031804)

Μάιος 15, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday May 29th, 2020

More

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) ψυκτικών θαλάμων κι ενός κλιματιστικού για το έργο CMBR», εκτιμώμενης αξίας 30.403,23€ πλέον ΦΠΑ

Μάιος 15, 2020 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Friday May 29th, 2020

More

« Previous Posts Next posts »

Powered by WordPress. Designed by elogi.