Ιούνιος 4th, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ 5 ΑΤΟΜΩΝ-ΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΣΤΗ Ν.ΓΥΑΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΗΜΕΡΩΝ, ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ 30/06/2020 ΚΑΙ 31/07/2020», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 15.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ , ΑΡ.ΠΡ. 20011/2339/03.06.2020

Ιούνιος 4, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday June 16th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.