Ιούνιος 16th, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΤΡΩΝ ΠΕΔΙΟΥ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 90.435,50€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α, Αριθμός εσηδης 93595

Ιούνιος 16, 2020 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday July 14th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.