Ιούνιος 10th, 2020

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ /ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ B & Γ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 15.882 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

Ιούνιος 10, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Monday June 29th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.