Νοέμβριος 1st, 2021

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή βαθμίδας Β΄ για το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών με γνωστικό αντικείμενο «Βιοπληροφορική – πληροφορική βιοποικιλότητας και εξόρυξη γνώσης (data mining) με έμφαση στη θαλάσσια/υδρόβια βιολογία και συστηματική»

Νοέμβριος 1, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday December 20th, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 37.500 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ , ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 142178

Νοέμβριος 1, 2021 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday November 18th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.