Νοέμβριος 5th, 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20043/5002/27.09.2021 ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Β’ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

Νοέμβριος 5, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday November 11th, 2021

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20043/5214/05.10.2021 ΘΕΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α’ Η Β’ ΤΑΞΕΩΣ Ε.Ν.

Νοέμβριος 5, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday November 11th, 2021

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν.Υ./5595/21.10.2021 ΘΕΣΗ ΝΑΥΤΗ Ε.Ν.

Νοέμβριος 5, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday November 11th, 2021

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) υποψήφιου διδάκτορα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «METAFRISKS» με Κ.Ε. (31.3032003/001).

Νοέμβριος 5, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday November 22nd, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.