Νοέμβριος 10th, 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -MENALON IoT-

Νοέμβριος 10, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday November 16th, 2021

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΕΘΑΠ-CMBR) ΤΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1 «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ» ΚΑΙ 5 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12, ΑΡ.ΠΡ. 20011/5983/09.11.2021 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 142978

Νοέμβριος 10, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday November 26th, 2021

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη Πλοιάρχου Β΄ Τάξεως Ε.Ν. με σύμβαση ναυτικής εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τον Κ.Ι.Ν.Δ., για τη στελέχωση του πλοίου Ε/Α «ΦΙΛΙΑ».

Νοέμβριος 10, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday November 25th, 2021

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη Μηχανοδηγού Α΄ Τάξεως Ε.Ν. με σύμβαση ναυτικής εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τον Κ.Ι.Ν.Δ., για τη στελέχωση του πλοίου Ε/Α «ΦΙΛΙΑ».

Νοέμβριος 10, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday November 25th, 2021

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΕΘΑΠ-CMBR) ΤΟΥ ΑΓΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗ DNA ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MINION» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12. ΑΡ.ΠΡ. 20011/5989/09.11.2021 & ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 142362

Νοέμβριος 10, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday November 26th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.