Νοέμβριος 30th, 2021

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 16/11/2021 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ

Νοέμβριος 30, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday December 15th, 2021

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του προγράμματος «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.» με Κ.Ε (08.8800000/190).

Νοέμβριος 30, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday December 15th, 2021

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη Πλοιάρχου Γ΄ Τάξεως Ε.Ν. με σύμβαση ναυτικής εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τον Κ.Ι.Ν.Δ., για τη στελέχωση του πλοίου Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ»

Νοέμβριος 30, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday December 15th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.