Νοέμβριος 25th, 2021

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του προγράμματος «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.» με Κ.Ε (08.8800000/190).

Νοέμβριος 25, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday December 10th, 2021

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «MagnetoFish (33.6032001/001) «Φυσιολογικές βάσεις εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε παρουσία Η/Μ πεδίων».

Νοέμβριος 25, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday December 10th, 2021

More

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 20011/5983 & 20011/5989.

Νοέμβριος 25, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday November 30th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.