Ιούνιος, 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α. CMBR: -Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων- (K.E. 33.4031704), β. MOUNT -Σύγχρονες ενοποιητικές κατευθύνσεις στη θαλάσσια βιολογία Κρήτη- (Κ.Ε. 33.4031701) και γ. AlienPorts -Establishment of a Monitoring Network and a web-based platform of Non-Indigenous Species in Major Ports of Greece- (K.E. 33.4031804).

Ιούνιος 23, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday June 29th, 2020

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΥ

Ιούνιος 19, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday July 3rd, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του προγράμματος -Λειτουργία και Ανάπτυξη Ενυδρείου Κρήτης-

Ιούνιος 17, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday July 1st, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -MEDREGION: Support Mediterranean Member States towards the implementation of the Marine Strategy Framework Directive new GES Decision and programmes of measures and contribute to regional/subregional cooperation-

Ιούνιος 17, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday July 1st, 2020

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BICEP

Ιούνιος 17, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 2:00am on Thursday January 1st, 1970

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΤΡΩΝ ΠΕΔΙΟΥ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 90.435,50€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α, Αριθμός εσηδης 93595

Ιούνιος 16, 2020 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday July 14th, 2020

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΑΝΑΘΑΛΛΟΙ-

Ιούνιος 15, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday June 29th, 2020

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΣΤΟ Ε/Α ΦΙΛΙΑ

Ιούνιος 15, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday June 19th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΠΙΕΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΗ) ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS:5001676 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 17.360,64 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Ιούνιος 12, 2020 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday July 20th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο -RNA–σίγηση στα διάτομα- (RNA silence in Diatoms, RADIO)

Ιούνιος 12, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday June 26th, 2020

More

« Previous Posts Next posts »

Powered by WordPress. Designed by elogi.