Ιούνιος, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας σε έναν διδακτορικό υπότροφο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος έργου ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ με τίτλο -Σύγχρονες ενοποιητικές κατευθύνσεις στη θαλάσσια βιολογία- (MOdern UNifying Trends in marine biology – MOUNT).

Ιούνιος 12, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday June 26th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -ENIRISST- Ευφυής Ερευνητική Υποδομή στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές-

Ιούνιος 12, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday June 26th, 2020

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1,2,3,4 ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΥΛΙΣΜΙΚΟ), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “RECONNECT”-INTERREG BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 11.935,48€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ. ΠΡ. 20011/2440/09.06.2020 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 93378

Ιούνιος 11, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday June 29th, 2020

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “RECONNECT”-INTERREG BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 3.500,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ. ΠΡ. 20011/2433/09.06.2020 & ΑΡ/ΕΣΗΔΗΣ 93361

Ιούνιος 11, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday June 29th, 2020

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 12ΜΗΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 52.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, AR.PR. 20011/2487/10.06.2020

Ιούνιος 11, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday June 30th, 2020

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ /ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ B & Γ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 15.882 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

Ιούνιος 10, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Monday June 29th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΥΔΡΟΠΤΕΡΟΥ (GLIDER) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (HIMIOFOTS)» με κωδ.πράξης 5002739 Aρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93189

Ιούνιος 9, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday June 30th, 2020

More

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και συναφών προϊόντων στο πλαίσιο του έργου RADIO-ΕΛΙΔΕΚ», εκτιμώμενης αξίας 22.196,00€ πλέον ΦΠΑ

Ιούνιος 9, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday June 22nd, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ 5 ΑΤΟΜΩΝ-ΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΣΤΗ Ν.ΓΥΑΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΗΜΕΡΩΝ, ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ 30/06/2020 ΚΑΙ 31/07/2020», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 15.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ , ΑΡ.ΠΡ. 20011/2339/03.06.2020

Ιούνιος 4, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday June 16th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: «Δειγματοληψίες ιχθυοπανίδας ποταμών στην Αν. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία» εκτιμώμενης αξίας 193.548,39 € πλέον Φ.Π.Α., αρ. εσηδης 92979

Ιούνιος 3, 2020 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday July 7th, 2020

More

Next posts »

Powered by WordPress. Designed by elogi.